Översvämning

Regn!

Fontän i källaren
Ösa, ösa, ösa vatten 2,5 tim.
ringa 112, ringa Va-verket,                              ringa försäkringsbolag

Svårt att hantera.image

Regn!

Ångest, rädd att det ska hända igen

Annonser